Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Elektronsko poslovanje

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije, Menadžment i organizacija
Status predmetaObavezan, Izborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Zorica M. Bogdanović, Dušan M. Barać, Aleksandra B. Labus Dragan V. Vukmirović, dr Aleksandar Marković

 

Sadrzaj

Teorijska nastava: Elektronsko poslovanje – stanje i perspektive. Virtuelne ogranizacije. Modeli poslovanja na Internetu. Modeli prihoda. Elektronska maloprodaja. B2B elektronsko poslovanje. Interoperabilnosti u elektronskom poslovanju. E-uprava. E-zdravstvo. E-obrazovanje. E-zapošljavanje. Primena mobilnih servisa i tehnologija. Mobilna trgovina. Upravljanje lancima snabdevanja. Upravljanje odnosima sa klijentima. Poslovna inteligencija. Upravljanje projektima elektronskog poslovanja. Upravljanje rizikom u razvoju i implementaciji sistema elektronskog poslovanja. Upravljanje infrastrukturom e-poslovanja. Semantički veb. Integracija informacija. Standardi i upravljanje kvalitetom. Ključni indikatori performansi. Pravni i etički aspekti elektronskog poslovanja. Trendovi u elektronskom poslovanju.

Praktična nastava: Uvod. Sistem za učenje na daljinu Moodle. Razvoj statičkih veb sajtova. HTML5. CSS3. Interaktivni elementi veb sajtova. JavaScript. JQuery. Izrada veb portala. Sistem za upravljanje sadržajem WordPress. Izrada elektronske prodavnice. Integracija elektronske prodavnice u veb portal. Upravljanje odnosima sa klijentima. Integracija CRM-a u veb portal. SugarCRM.

Cilj

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa modelima, formama i infrastrukturom elektronskog poslovanja, kako bi se osposobili za upotrebu takvih sistema u praksi.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Editori M. Ivković, B. Radenković, Internet i savremeno poslovanje, monografija, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
  3. D. Chaffey, E-Business and E-Commerce Management (4th Edition),  Prentice Hall, 2009.
  4. A.Afuah, C.L.Tucci, Internet business models and strategies: text and cases, McGraw-Hill, 2003.
  5. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0