Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Konkurentno i distribuirano programiranje

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadrzaj

Teorijska nastava: Kernel multiprogramskog sistema, primeri konkurentnih programa. Napredne organizacije multiprocesora. Distribuirani računarski sistemi, komponente distribuiranih računarskih sistem. Napredni koncepti konkurentnog programiranja u programskom jeziku JAVA. Napredni koncepti konkurentnog programiranja u programskom jeziku S++. Koordinacija i sinhronizacija procesa u distribuiranim računarskim sistemima. Distribuirani fajl sistemi Servisno orijentisane arhitekture i distribuiranje poslovne logike. Savremeni trendovi u distribuiranom i konkurentnom programiranju.

Praktična nastava: Primeri konkurentnih programa u programskom jeziku Java. Primeri konkurentnih programa u programskom jeziku S++. Koncepti za koordinaciju i sinhronizaciju u programskom jeziku C, na operativnom sistemu UNIX i windows.

Cilj

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje sa naprednim mogućnostima primene distribuiranih računarskih sistema i konkurentnog programiranja.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. M. Ben-Ari , Principles of concurent and distributed programming, New York: Prentice-Hall 1991.
  4. A. Puder, K. Römer, F. Pilhofe, Distributed Systems Architecture: A Middleware Approach, Elsevier 2006.
  5. G. CoulourisJ.DollimoreT. KindbergG.Blair, Distributed Systems: Concepts and Design, Pearson Education, 2011.
  6. Michael Philippsen, A survey of concurrent object-oriented languages, Concurrency: Practice and Experience, 12(10), 980, John Wiley & Sons, 2000.
  7. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  8. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017