Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet tehnologije i sistemi

Studijski programElektronsko poslovanje i upravljanje sistemima
Studijska grupaTehnologije elektronskog poslovanja
Status predmetaObavezan
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Dušan M. Barać

Sadrzaj

Teorijska nastava: Principi razvoja aplikacija u Internet okruženju. Savremene softverske arhitekture elektronskog poslovanja. XML tehnologije. Internet tehnologije za integraciju informacija: upravljanje izvorima podataka, veb servisi, replikacija, federated sistemi, skladišta podataka, upiti, pogledi. Mapiranje, transformacija i modelovanje informacija. Mashups. Primena semantičkog veba za integraciju informacija: RDF, SPARQL, OWL2, ontologije. Programski interfejsi i modeli podataka za integraciju informacija. Napredne internet tehnologije za integraciju servisa i komponenata sistema. Razvoj B2B aplikacija elektronskog poslovanja. Interoperabilnost sistema elektronskog poslovanja. Metode zaštite veb aplikacija. Virtuelizacija. Osnove cloud computing-a. Upravljanje digitalnim identitetima u elektronskom poslovanju. Aplikacije Social computing-a. Tehnologije za vizuelizaciju podataka u veb aplikacijama: ontologije, mrežni grafovi, tabele, mape, okviri za vizuelizaciju, D3 biblioteka, graf baze podataka, animacije. VOIP tehnologije.

Praktična nastava: Primena JavaScript frejmvorka za razvoj veb aplikacija. Single page aplikacije. Ember.js frejmvork. HTML5, CSS3 okviri za razvoj. Napredne tehnike dizajna veb aplikacija. JQuery. JQGrid. Napredni koncepti objektnog programiranja u veb okruženju. MVC arhitektura i okviri za razvoj aplikacija. Symfony 2. Larawell. Ruby on Rails. Razvoj B2B aplikacije. Kompleksni veb servisi. Napredne metode zaštite veb aplikacija na svim nivoima. Napredne metode upravljanja slojem podataka. LDAP. Upravljanje transakcijama, dugima transakcijama, i trigerma u veb aplikacijama. Vizuelizacija podataka primenom koncepata semantičkog veba. Instalacija aplikacionog servera. Administracija veb servera. Razvoj VOIP aplikacije. Asterisk.

Cilj

Osnovni cilj predmeta je upoznavanje sa naprednim mogućnostima primene savremenih Internet tehnologija u razvoju sistema elektronskog poslovanja.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. Editori M. Ivković, B. Radenković, Internet i savremeno poslovanje, monografija, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
 3. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
 4. J.Miller, Internet technologies and information services, Libraries Unlimited, 2009.
 5. Mario Freire Encyclopedia of Internet Technologies and Applications, Information Science Reference, 2008.
 6. Al-S. Pathan, M.Pathan, H.Y. Lee (Eds). Advancements in Distributed Computing and Internet Technologies: Trends and Issues, IGI Global 2011.
 7. T. Segaran, C.Evans, J.Taylor, Programming the Semantic Web, O’Reilly Media, 2009.
 8. K.Breitman, M.Casanova, W.Truszkowski, Semantic Web: Concepts, Technologies and Applications: Concepts, Springer, 2007.
 9. B. Porebski, K.Przystalski, L. Nowak, Building PHP Applications with Symfony, CakePHP, and Zend Framework, Wiley 2011.
 10. K. Arthur, Pro PHP: Patterns, Frameworks, Testing and More, Apress, 2008.
 11. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
 12. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017