Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

PRIMER 9. UPRAVLjANjE RASVETOM U PAMETNOJ KUĆI

1. Projektni zadatak
Potrebno je projektovati sistem za upravljanje LED rasvetom u pametnoj kući. Pametan sistem rasvete realizovati korišćenjem različitih modula i Raspberry Pi mikroračunara.
Potrebno je implementirati DC 5V 1-kanalni relej modul u delu kuće gde je postavljena LED ukrasna traka za osvetljenje. Relej je povezan sa Raspberry Pi uređajem i Wi-Fi modulom. Pomoću korisničke veb aplikacije koja radi putem bilo koje Wi-Fi mreže (uređaji ne moraju biti zakačeni na istu mrežu), korisnik ima opciju da upali ili ugasi LED traku.
Potrebno je:

  • Grafički prikazati pozicije aktuatora i Raspberry Pi mikroračunara.
  •  Navesti uređaje potrebne za realizaciju rešenja, dati kratak opis i količinu.
  • Prikazati fizičko povezivanje senzora i uređaja korišćenjem Fritzing programa.
  •  Realizovano rešenje prikazati i objasniti kroz kôdove sa komentarima.

2. Projektovanje i implementacija
Na slici 1 prikazana je soba u pametnoj kući sa pozicijama pametnih uređaja.

5
Slika 1 Soba sa pametnim LED osvetljenjem u pametnoj kući

Za realizaciju rešenja koristiti skripte:

Za upravljanje realizovanim rešenjem razvijen je veb servis i veb aplikacija.
Da bi skripte radile, neophodno je pre pravilnog funkcionisanja programa napraviti bazu podataka i izvršiti povezivanje sa istom. Baza podataka treba da sadrži tabelu pod nazivom traka i takođe da ima dve kolone, id i trakastatus. Kolona id kao i trakastaus su tipa int. Potrebno je napraviti MySQL bazu na studenstkom Elab hostingu. Do phpmyadmin-a se dolazi kucanjem sledeće veb adrese u pretraživaču: imeprojekta.student.elab.fon.bg.ac.rs/pma. Ime baze podataka je rpi (slika 2).

6
Slika 2 Kreiranje baze podataka

Potrebno je kreirane php skripte :

7
Slika 3 Prikaza potrebnih skirpti za realizaciju rešenja

 

Za dizajn veb aplikacije korišćen je CSS frejmvork Bootstrap. Aplikacija se sastoji iz dve opcije pomoću kojih se kontroliše rad LED trake. Ukoliko je traka uključena, prikazuje se tekst i ikonica sijalice koja simbolizuje svetlost. U suprotnom se prikazuje tekst i ikonica meseca koja simbolizuje mrak. Prikaz razvijene veb aplikacije za upravljanje LED rasvetom u pametnoj kući dat je na slici 4.

8
Slika 4 Prikaz veb aplikacije za upravljanje LED rasvetom u pametnoj kući