Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Razvoj aplikacija e-poslovanja – SAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje i Java tehnologijeZorica M. Bogdanović, Dušan M. BaraćIzborni18

Cilj predmeta je da studenti steknu visokospecijalizovana znanja u oblasti razvoja naprednih aplikacija i servisa elektronskog poslovanja. Poseban cilj je da se studenti osposobe za upravljanje projektima vezanim za razvoj naprednih veb aplikacija i servisa u elektronskom poslovanju, kao i planiranje i organizovanje primenjenih istraživanja u oblasti razvoja aplikacija u veb okruženju.

Studenti su osposobljeni da istražuju nove pristupe, upravljaju, projektuju i primenjuju praktična, specijalizovana znanja, kao i za samostalan naučno istraživački rad u oblasti razvoja veb aplikacija i servisa elektronskog poslovanja. Dodatno, studenti su osposobljeni za rukovođenje komercijalnim i istraživačkim projektima iz oblasti elektronskog poslovanja koji se primarno zasnivaju na razvoju naprednih i kompleksnih veb aplikacija.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley. p. 21
3. Martin, R.C. (2017). Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.
4. Ziade, T. (2017). Python Microservices Development, Packt Publishing.
5. Macrae, C. (2018). Vue.js: Up and Running: Building Accessible and Performant Web Apps, O'Reilly Media
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs