Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Virtuelna realnost i programiranje igara – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Marijana Despotović-Zrakić, Aleksandar MarkovićObavezni16

Cilj ovog kursa je da se studenti osposobe za razvoj aplikacija virtuelne realnosti i da ovladaju konceptima razvoja igara u virtuelnoj realnosti.

Studenti stiču teorijska i praktična znanja neophodna za razvoj i implementaciju aplikacija virtuelne realnosti, sa fokusom na programiranje igara u virtuelnoj realnosti.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. B. Radenković, M. Stanojević, A. Marković, (2009). Računarska simulacija, Fakultet organizacionih nauka, Saobraćajni fakultet, ISBN:
3. B.Radenković, M.Stanojević, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, M.Đogatović, Računarska simulacija - zbirka zadataka, Fakultet organizacionih nauka 2019. udžbenik u pripremi.
4. Schmalstieg, D. & Höllerer, T. (2016). Augmented Reality: Principles and Practice (Usability), 1st edition, Addison-Wesley Professional, ISBN: 978-0321883575.
5. Linowes, J. & Babilinski, K. (2017). Augmented Reality for Developers: Build practical augmented reality applications with Unity, ARCore, ARKit, and Vuforia, Packt Publishing; 1 edition, ISBN: 978-1787286436.
6. Godbold, A. (2018). Mastering UI Development with Unity: An in-depth guide to developing engaging user interfaces with Unity 5, Unity 2017, and Unity 2018, Packt Publishing, ISBN: 978-1787125520.
7. Buttfield-Addison, P. Manning, J. & Nugent T. Unity Game Development Cookbook: Essentials for Every Game, O'Reilly, 2019, ISBN-13: 978-1491999158
8. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs