Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Virtuelna i prosirena realnost

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPB
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeMarijana S. Despotović, Aleksandar MarkovićIzborni10

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad, modeliranje novih rešenja i rešavanje aktuelnih problema u oblasti primene tehnologija virtuelne i proširene realnosti u elektronskom poslovanju.

Ishod predmeta

Studenti su osposobljeni da samostalno projektuju, razvijaju i primenjuju servise i aplikacije zasnovane na tehnologijama proširene i virtuelne realnosti za realizaciju širokog skupa istraživačkih aktivnosti iz oblasti elektronskog poslovanja.

Sadržaj predmeta

Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti virtuelne i proširene realnosti. Uvod u virtuelnu i proširenu realnost. OpenGL. WebGL. 3D modeli za virtuelnu realnost. 3D interaktivni dizajn u virtuelnoj realnosti. Modelovanje i simulacija. Tehnologije virtuelne i proširene realnosti, hardver i softver. VR uređaji. Platforme za virtuelnu realnost: WebVR API. Proširena realnost. Geolokacija u proširenoj realnosti. Platforme za proširenu realnost: Google ARCore, ARKit, Facebook AR Studio, Snapchat Lens Studio, Amazon Sumerian. Integracija i interakcija fizičkog i virtuelnog sveta, imerzivne (immersive) tehnologije i mešovita realnost (mixed reality). Platforme za mešovitu realnost: Microsoft Hololens. Napredni korisnički interfejsi. Napredni displeji i tehnologije za projektovanje virtulenog sadržaja u fizičkom okruženju. Primena virtuelne, proširene i mešovite realnosti u naučnim istraživanjima. Virtulena laboratorije. Virtuelna i proširena realnost u: elektronskom poslovanju, marketingu, obrazovanju, zdravstvu, saobraćaju, turizmu, kulturi i umetnosti. Proširena realnost i internet inteligentnih uređaja. Virtuelna i proširena realnost kao asistivne tehnologije. Napredni korisnički interfejsi, mozak-računar interfejs. Razvoj igara virtuelne realnosti. Razvoj aplikacija priširene realnosti. Primena proširene realnosti u pametnim okruženjima. AR cloud. Proširena realnost i digital twin. Analiza rezultata najnovijih istraživanja u oblasti virtuelne i proširene realnosti sa pregledom najznačajnijih referenci. Analiza aktuelnih naučno istraživačkih oblasti virtuelne i proširene realnosti. Analiza najznačajnijih radova i aktuelnih naučno-istraživačkih projekata.

Literatura

  1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
  2. B.Radenković, M.Stanojević, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, M.Đogatović, Računarska simulacija – zbirka zadataka, Fakultet organizacionih nauka 2019. udžbenik u pripremi.
  3. M. Despotović-Zrakić, A. Labus, Z. Bogdanović, M. Labus, S. Milinović, A Virtual Laboratory for Teaching Internet of Things, International conference on virtual learning ICVL 2015, Timisoara, 31.10.2015
  4. T. Tahirović, T. Naumović, L. Živojinović, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, Designing augmented reality services for e-business: a project management perspective, European Project Management Journal, Volume 8, Issue 2, December 2018, M52
  5. J. Ristić, D. Barać, Ž. Bojović, Z. Bogdanović, B. Radenković, Designing augmented reality application for interaction with smart environment, International conference on virtual learning ICVL 2015, Timisoara, 31.10.2015, pp. 273-278. ISSN: 1844-8933
  6. L. Petrović, D. Stojanović, A. Labus, Development of an educational game: augmented reality approach to edutainment, XVI Međunarodni simpozijum SymOrg 2018, Zlatibor, Jun 2018
  7. G. Lampropoulos, E Keramopoulos, K Diamantaras, Enhancing the functionality of augmented reality using deep learning, semantic web and knowledge graphs: A review,Visual Informatics,Volume 4, Issue 1,2020, Pages 32-42,ISSN 2468-502X, https://doi.org/10.1016/j.visinf.2020.01.001
  8. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs