Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

SLAĐANA JANKOVIĆ

Ime i prezime: Slađana Janković
Naziv disertacije: Model B2B integracije saobraćajnih poslovnih sistema
Datum odbrane:  20-07-2012
Mentor: prof.dr Božidar Radenković

 

Rezime

Predmet ove disertacije je definisanje metodologije i modela interoperabilnog elektronskog poslovanja saobraćajnih poslovnih sistema baziranog na njihovoj B2B (Business to Business) integraciji unutar cloud computing tehnološkog okruženja. Istraživanje je prilagođeno za primenu kod saobraćajnih poslovnih subjekata u Srbiji. Saobraćajni i transportni sistemi su heterogeni sistemi koji u svom poslovanju dele informacije. Neki od uzroka neinteroperabilnog elektronskog poslovanja nalaze se u tome što saobraćajni poslovni sistemi razvijaju, održavaju i ažuriraju baze podataka za koje su nadležni drugi saobraćajni poslovni sistemi; u bazama podataka koje koriste modeliraju iste entitete iz realnog sistema, koristeći različite metodologije i alate; ažuriraju sopstvene baze podataka preuzimanjem podataka iz baza drugih saobraćajnih poslovnih sistema; usled nemogućnosti razmene podataka na nivou informacionih sistema, preuzimaju podatke ručno, što prouzrokuje kašnjenje u ažuriranju podataka; održavaju i ažuriraju čitave baze podataka za koje nisu nadležni, kako bi nad njima povremeno generisali statističke izveštaje; donose poslovne odluke o zajedničkim pitanjima na osnovu sintaksno i semantički nekompatibilnih izveštaja.

U literaturi se najčešće navode četiri tipa B2B integracije: integracija informacija, integracija zasnovana na korisničkom interfejsu – portalu, integracija poslovnih procesa i integracija servisa. U okviru ove disertacije analiziraju se postojeći i razvijaju novi modeli B2B integracije saobraćajnih poslovnih sistema zasnovani na kombinovanju sva četiri nabrojana tipa integracije. Servisno-orijentisana arhitektura (SOA) saobraćajno-transportnih informacionih sistema omogućava interoperabilnost na nivou aplikacija i na nivou poslovnih procesa, dok je interoperabilnost na semantičkom nivou obezbeđena kreiranjem zajedničke domenske ontologije i razvojem zajedničkog modela podataka nad domenskom ontologijom. SOA i integracija saobraćajno-transportnih aplikacija realizuje se razvojem i korišćenjem WCF Data servisa (Windows Communication Foundation Data Services) hostovanih na cloud computing platformi.

Model razmene informacija i servisa koji je dat u ovoj disertaciji, zasnovan je na kombinovanju tri modela isporuke servisa iz oblaka: infrastruktura kao servis, platforma kao servis i softver kao servis. Razvojem i hostovanjem zajedničke baze podataka u oblaku koriste se infrastruktura i platformaka o servisi, a razvojem i hostovanjem aplikacija u oblaku koriste se platforma i softver kao servisi. Implementacija predloženog modela sastoji se od razvoja Web portala i SQL Azure baze podataka u oblaku. Portal korisnicima nudi srodne saobraćajno-transportne aplikacije kao i informacije iz SQL Azure baze podataka. Postojeće aplikacije u saobraćajno-transportnim organizacijama pozivaju WCF Data servise iz oblaka. Primenom predloženog rešenja nestala bi potreba za ažuriranjem i održavanjem sličnih baza podataka na serverima različitih organizacija. Samim tim smanjila bi se redundansa, a obezbedio integritet podataka.

Studija slučaja koja je razvijena u okviru ove disertacije ima za cilj da demonstrira predloženu metodologiju i primeni predloženi model B2B integracije na primeru organizacija iz oblasti bezbednosti u saobraćaju. Organizacije koje rade na podizanju nivoa bezbednosti u saobraćaju, moraju da raspolažu podacima o saobraćajnoj i putnoj infrastrukturi. Najkompletniju bazu podataka o putnoj infrastrukturi poseduje Javno preduzeće „PuteviSrbije” (JPPS). Ministarstvo unutrašnjih poslova, da bi imalo u vidu prostornu raspodelu saobraćajnih nezgoda, mora da koristi bazu podataka o putnoj infrastrukturi. „Železnice Srbije” imaju potrebu za podacima o putnoj infrastrukturi, kako bi podigle nivo bezbednosti saobraćaja na putno-pružnim prelazima. Razvojem i primenom rešenja B2B integracije prema predloženom modelu pomenutim organizacijama omogućeno je da dele i razmenjuju podatke i servise. Studija slučaja realizovana je na Windows Azure platformi, što omogućava korišćenje resursa po potrebi i plaćanje po upotrebi.

Check Also

VLADIMIR VUJIN

Ime i prezime: Vladimir VujinNaziv disertacije: Modeli IT infrastrukture za e-obrazovanjeDatum odbrane:  09-05-2012Mentor: prof.dr Božidar …