Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Servisi računarskih mreža u poslovanju preduzeća

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Božidar Radenković, Veljko MilutinovićObavezni16

Sadržaj predmeta

Projektovanje i realizacija distribuiranih, pouzdanih i skalabilnih IPv4 i IPv6 servisa računarskih mreža u poslovanju preduzeća (eng: enterprise networking) sa hijerarhijskim modelom arhitekture. Infrastruktura na fizičkom sloju. Virtuelizacija mreže i agregacija saobraćaja na L2 sloju. Metode za obezbeđenje redundanse, pouzdanosti i raspodelu opterećenja na L2 sloju: STP, PVSTP i MSTP. Rutiranje saobraćaja unutar i između autonomnih sistema, policy based routing. Tehnologije za filtriranje paketa. Stateless i Stateful firewall. Projektovanje firewall-a na aplikacionom sloju: Application firewall, Application Proxy Gateway. Metode preslikavanja mrežnih adresa: NAT. Transportni servisi multimedijalnih tehnologija. Mrežni servisi na aplikacionom sloju. Statički i dinamički algoritmi raspodele opterećenja. Proxy load balancing i redundansa na aplikacionom sloju. VPN servisi za bezbedno povezivanje udaljenih korisnika, lokacija i preduzeća: Remote-Access, Intranet Site-to-Site, Extranet Site-to-Site.Upravljanje mrežom: NTP, analiza logova, MIB, SNMP, TR-069. Kvalitet servisa u računarskim mrežama: klasa servisa, upravljanje redovima, metode za izbegavanje zagušenja, DiffServ arhitektura, IntServ arhitektura. Mreže sledećih generacija. MPLS mehanizmi za konvergenciju servisa. Metode za merenje, analizu i poboljšanje performansi u MPLS mrežama. VoIP mrežni protokoli i servisi: SIP. VoIP aplikacije: Asterisk, CallManager. Mreže za distribuciju multimedijalnog sadržaja: middleware platforme, headend. Softverski definisane mreže – koncept i arhitektura. Proaktivni, reaktivni, prediktivni modeli softverski definisanih mreža. Application Centric Infrastructure. Projektovanje i realizacija softverski definisanih mreža. Metode za merenje, analizu i poboljšanje performansi računarskih mreža i mrežnih servisa. Analiza rezultata najnovijih istraživanja sa pregledom najznačajnijih referenci u oblasti servisa računarskih mreža u poslovanju preduzeća.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa metodama i postupcima za projektovanje i realizaciju servisa računarskih mreža u poslovanju preduzeća, kao i samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.

Literatura

1. Radenković B., Despotović-Zrakić M., Bogdanović Z., Barać D., Labus A., Elektronsko poslovanje, FON, 2015.
2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
3. Dioguardi G., Network Enterprises, Springer, 2010.
4. Cisco Enterprise Networks, http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/enterprise-networks/index.html
5. ONF, SDN Architecture Overview Version 1.1, sa sajta www.opennetworking.org, 2014.
6. Bakshi, K., Considerations for SDN: Approaches and use cases, Aerospace Conference, 2013 IEEE
7. Lee, A.Y.; Modarressi, A.; Mohan, S.; Convergence of application services in next-generation networks; Communications Magazine, 2012.
8. Issarny V., Georgantas N., Hachem S., Zarras A., Vassiliadist P., Gerosa M.A.,Ben Hamida A.; Service-oriented middleware for the Future Internet: state of the art and research directions; Springer 2011.
9. Wen-Kang Jia; A Unified Unicast and Multicast Routing and Forwarding Algorithm for Software-Defined Datacenter Networks; IEEE Journal on selected areas in communications , December 2013.
10. S. S. Tax, D.Mc.Cutcheon, I. F. Wilkinson, P.B. Gustavson; The service delivery network (SDN) a customer-centric perspective of the customer journey; Journal of Service Research, 2013.
11. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
12. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017