Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Razvoj naprednih aplikacija elektronskog poslovanja – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Božidar Radenković, Veljko Milutinović Asistent: Tamara NaumovićObavezni16

Primarni cilj ovog predmeta je da studentima pruži kvalitetna, relevantna i aktuelna znanja i sadržaje iz oblasti razvoja naprednih aplikacija i servisa elektronskog poslovanja u savremenim poslovnim sistemima.

Studenti su osposobljeni za samostalno projektovanje i razvoj distribuiranih, pouzdanih i skalabilnih sistema elektronskog poslovanja i razvoj inovativnih servisa elektronskog poslovanja za različite oblasti primene

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Fowler, M. (2003). Patterns of enterprise application architecture. Addison-Wesley. p. 21
3. Martin, R.C. (2017). Clean architecture: a craftsman's guide to software structure and design. Prentice Hall.
4. Ziade, T. (2017). Python Microservices Development, Packt Publishing.
5. Macrae, C. (2018). Vue.js: Up and Running: Building Accessible and Performant Web Apps, O'Reilly Media
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs