Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pametna okruženja – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Aleksandra Labus, Zorica BogdanovićObavezni16

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa konceptima i tehnologijama interneta interligentnih uređaja (IoT), kako bi se osposobili za razvoj servisa i aplikacija za pametna okruženja.

Studenti su osposobljeni za projektovanje i razvoj servisa i aplikacija za pametna okruženja.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0; FON, Beograd, 2017.
3. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Praktikum iz interneta inteligentnih uređaja, u pripremi, FON, Beograd, 2020.
4. Radenković, M., Bogdanović, Z., Despotović-Zrakić, M., Labus, A., & Lazarević, S. (2020). Assessing consumer readiness for participation in IoT-based demand response business models. Technological Forecasting and Social Change, Vol. 150, https://doi.org/10.1016/j.techfore.2019.119715
5. Rodić‐Trmčić, B., Labus, A., Barać, D., Popović, S. & Radenković, B., (2018). Designing a course for smart healthcare engineering education. Computer Applications in Engineering Education, 26(3), pp.484-499, ISSN: 1099-0542.
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs