Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Vesti

ICMarkTech’20

Katedra za elektronsko poslovanje pri Fakultetu organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu, u saradnji sa Računarskim …

Detaljnije