Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Napredne cloud infrastrukture i servisi – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanje Zorica Bogdanović, Veljko MilutinovićObavezni16

Cilj ovog predmeta je da se studenti upoznaju sa naprednim cloud infrastrukturama za implementaciju aplikacija elektronskog poslovanja. Pored servisa za virtuelizaciju resursa, posebna pažnja je posvećena cloud infrastrukturama za kompleksne aplikacije e-poslovanja zasnovane na integraciji mobilnih, IoT, big data, i servisa veštačke inteligencije, virtuelne i proširene realnosti, kao i metodama razvoja ovakvih aplikacija

Studenti su osposobljeni za projektovanje kompleksnih cloud infrastruktura za aplikacije elektronskog poslovanja, kao i za razvoj softvera u cloud okruženju.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. Despotović-Zrakić, M., Milutinović, V., & Belić, A. (2014). Handbook of Research on High Performance and Cloud Computing in Scientific Research and Education (pp. 1-476). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-4666-5784-7. ISBN: 978-1-4666-5784-7.
3. T.Laszewski, K. Arora, E.Farr, P.Zonooz, Cloud Native Architectures: Design high-availability and cost-effective applications for the cloud, Packt Publishing; 1 edition (August 31, 2018)
4. S.Gai, Building a Future-Proof Cloud Infrastructure: A Unified Architecture for Network, Security, and Storage Services, Addison-Wesley Professional; 1 edition (February 10, 2020), ISBN-10: 013662409X
5. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs