Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Mobilno poslovanje

Studijski programNastavniciStatus predmetaESPB
Softversko inženjerstvo i elektronsko poslovanjeBarać M. Dušan, Milutinović VeljkoObavezan10

Sadržaj predmeta

Metodologija naučno-istraživačkog rada u oblasti mobilnog poslovanja. Upoznavanje sa rezultatima najnovijih istraživanja u oblasti mobilnog poslovanja. Strategije, modeli, pristupi i servisi u sistemima mobilnog poslovanja. Analiza aktuelne tehnološke infrastrukture za mobilno poslovanje: 4G i 5G mobilne mreže. Inovativni modeli i servisi u okviru 5G mobilnih mreža. Uvod u 6G mreže: vizija, izazovi, ključne tehnoligije i očekivane aplikacije. Mobilne tehnologije kratkog dometa. Integracija mobilnih i IoT tehnologija (intelligent edge, IoT edges). Sveprisutno računarstvo. Context-aware sistemi. Taksonomija servisa i aplikacija mobilnog poslovanja. Analiza servisa mobilne trgovine. Primena mobilnih tehnologija u: obrazovanju, zdravstvu, upravi, marketingu, e-trgovini i drugim oblatima. Društveno računarstvo i mobilne tehnologije. Primena naprednih tehnologija mobilnog poslovanja u sistemima plaćanja: digitalni novčanici, beskontaktno plaćanje, personalni finansijski asistenti. Napredni multimedijalni servisi u mobilnom okruženju. Primena proširene i mešovite realnosti, internet of senses. Mobilna biometrija. Mobilni servisi zasnovani na veštačkoj inteligenciji. Mobilni servisi zasnovani na blockchain-u.
Pregled i analiza najznačajnijih referenci, problema i rešenja u oblasti mobilnog poslovanja. Analiza rezultata najznačajnijih projekata u ovoj oblasti. Priprema i realizacija naučnog istraživanja u oblasti mobilnog poslovanja.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je osposobljavanje studenata za samostalan naučno istraživački rad u oblasti mobilnog poslovanja, kao i za modeliranje i razvoj inovatnivnih servisa elektronskog poslovanja zasnovanih na mobilnim tehnologijama.

Literatura

  1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
  2. M. Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A. Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, March 2014.
  3. M. Milutinović, A. Labus, V. Stojiljković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects, Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-013-1704-5, 2013, ISSN 1380-7501
  4. M.Milutinović, Ž.Bojović, A.Labus, Z.Bogdanović, M.Despotović-Zrakić. Ontology-based generated learning objects for mobile language learning, Computer Science and Information Systems, Vol. 13, No. 2, pp. 493-514, 2016, ISSN: 1820-0214.
  5. Milovanović, S., Bogdanović, Z., Labus, A., Barać, D., & Despotović-Zrakić, M. (2019). An approach to identify user preferences based on social network analysis. Future Generation Computer Systems, 93, 121-129, ISSN 0167-739X, https://doi.org/10.1016/j.future.2018.10.028.
  6. Radenkovic, B., Prokhorov, S., Despotovic-Zrakic, M., Bogdanovic, Z., & Labus, A. (2019, March). The Impact of Nikola Tesla’s Patents to Development of Modern Mobile and Internet Services, in 2019 International Conference on Engineering Technologies and Computer Science (EnT) (pp. 7-11). IEEE.
  7. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs