Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Miloš Milutinović

Miloš Milutinović

 

Ime i prezime: Miloš Milutinović
Naziv disertacije: Razvoj sistema za mobilno adaptivno učenje stranih jezika
Datum odbrane:  17-05-2016
Mentor: prof.dr Božidar Radenković

 

Rezime

Rezime

Raspoloživost ličnih mobilnih uređaja i pratećih mobilnih tehnologija ima sve veći uticaj na neformalne i formalne procese obrazovanja. Učenje stranih jezika predstavlja pogotovo zanimljivu oblast primene mobilnih tehnologija usled toga što predstavlja vid samousavršavanja, aktivnost koja se izvodi uporedo sa drugim obavezama i koja može biti od interesa izuzetno heterogenoj ciljnoj grupi. Mobilne tehnologije pružaju mogućnost učenja bilo gde i bilo kad, pa se javlja potreba za projektovanjem takvog nastavnog procesa koji bi podsticao što češće učenje u kratkim intervalima, a koji bi bio prilagodljiv (adaptivan) prema karakteristikama učenika.