Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Željko Čalić

Željko Čalić rođen je u Beogradu 29.10.1996. godine. Osnovnu školu „Filip Kljajić Fića” u Beogradu završio je kao nosilac Vukove diplome. Nakon toga upisao je Trinaestu beogradsku gimnaziju (prirodno – matematički smer) i završio je sa odličnim uspehom.

Fakultet organizacionih nauka upisao je školske 2015/16. godine. Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Pohađao je Letnju školu “Tehnologije elektronskog poslovanja” 2019. godine na katedri za elektronsko poslovanje. Iste godine je angažovan kao saradnik u nastavi na predmetu Elektronsko poslovanje.