Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Vuk Stefanović

Vuk Stefanović je rođen 1997. godine u Beogradu gde je završio osnovnu školu(Branko Ćopić) i srednju školu(ETŠ „Nikola Tesla“, smer administrator računarskih mreža) . Fakultet organizacionih nauka upisao je 2016. godine.

Trenutno je student četvrte godine osnovnih akademskih studja na smeru informacioni sistemi i tehnologije. Član je udruženja studenata informatike Fonis od 2017. godine.Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Vuka Stefanovića su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing