Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Vladimir Vujin

Biografija

Vladimir VujinDr Vladimir Vujin rođen je 21.11.1963. godine u Zrenjaninu. Osnovnu i srednju školu završio je u Zrenjaninu. Diplomirao je na Fakultetu organizacionih nauka, kibernetski smer, 1989. godine. Poslediplomske specijalističke studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na Fakultetu organizacionih nauka školske 2001/02. godine. Specijalistički rad pod nazivom „Računarska mreža i Internet servisi na Fakultetu organizacionih nauka“ odbranio je 2005. godine. Poslediplomske magistarske studije, smer Elektronsko poslovanje, upisao je na Fakultetu organizacionih nauka školske 2005/06. godine. Magistarsku tezu pod nazivom „Model mrežnih servisa visokoškolske ustanove“ odbranio je 2009. godine. Doktorsku disertaciju pod nazivom „Model IT infrastrukture za e-obrazovanje“ odbranio je 09.05.2012. godine.

Radno iskustvo

Dr Vladimir Vujin je prvi radni odnos zasnovao 1989. godine u PKB banci u Beogradu. Do 1995. godine radio je u PKB Banci na poslovima samostalnog projektanta i direktora Računskog centra. Od 1995. do 1996. godine radio je kao sistem administrator u Info i Internet centru Instituta ekonomskih nauka u Beogradu. Od 1997. do 1998. godine radio je kao sistem administrator u Odeljenju za Informatiku, GSUP u Beogradu. Od 1998. godine radi na Fakultetu organizacionih nauka kao sistem administrator u Odeljenju studija na daljinu.

Nastavne aktivnosti

Dr Vladimir Vujin kao naučni saradnik Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu izvodi nastavu na sledećim predmetima doktorskih akademskih studija:

 1. E-zdravstvo
 2. Internet tehnologije
 3. Mobilno poslovanje

Projekti

Dr Vladimir Vujin je rukovodio i učestvovao je u izradi i realizaciji većeg broja projekata:

 • „Informacioni sistem preduzeća JKP Beogradske elektrane“, Naručilac: JKP Beogradske elektrane, 2001.
 • „Uvođenje Internet aplikacije za JUAT“, Jugoslovensko akreditaciono telo, Beograd, 2002.
 • „Uvođenje Internet servisa za kablovskog operatera“, naručilac: „MSM Pogled“, Beograd, 2006.
 • „Uvođenje Internet servisa za RNIDS“, naručilac: Registar Nacionalnog Internet Domena Srbije, 2007.
 • „Uvođenje WiFi Hotspot serisa na FON-u“, naručilac: Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2007.
 • „Primena međunarodnih standarda serije ISO 9001 – osnova za obezbeđenje kvaliteta Fakulteta organizacionih nauka“, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2011.

Stručne aktivnosti

 • Tehnički koordinator YUNIC-a, Jugoslovenski Internet Domen, Beograd, 1999-2003;
 • Tehnički koordinator poslediplomskih specijalističkih studija Internet tehnologije i elektronsko poslovanje, Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2002-2003;
 • Koordinator internog projekta „Edukativna mobilna aplikacija za praćenje stanja životne sredine“, Fakultet organizacionih nauka, Beograda, 2011.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Vladimira Vujina su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Računarske mreže
 • Internet tehnologije
 • Cloud Computing
 • Mobilno poslovanje

Objavio je više naučnih radova u domaćim i svetskim časopisama, kao i na domaćim i međunarodnim konferencijama.