Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Uroš Bajić

Uroš Bajić je rođen 16.09.1997. godine u Beogradu, gde je stekao osnovno i srednje obrazovanje. Osnovnu školu „Vuk Karadžić“ je završio kao nosilac Vukove diplome i đak generacije, dok je Zemunsku gimnaziju (društveno-jezički smer) završio sa odličnim uspehom. Fakultet organizacionih nauka je upisao 2016. godine.

Trenutno je student četvrte godine na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Od oktobra 2019. godine je angažovan kao demonstrator na Katedri za elektronsko poslovanje.

Tokom prethodnih godina studija, učestvovao je u izvođenju pripremne nastave na predmetima Osnove informaciono-komunikacionih tehnologija, Matematika 2 i Teorija verovatnoće.

Oblasti interesovanja

  • Elektronsko poslovanje
  • Računarska simulacija
  • Big data
  • Mašinsko učenje