Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

TRENDOVI U INTERNETU INTELIGENTNIH UREĐAJA

Internet inteligentnih uređaja se brzo razvija i koristi se u svim sferama ljudskog delovanja. Prema predviđanjima eksperata iz ove oblasti očekuje se da glavni trendovi u primeni budu vezani za: razvoj Smart dust tehnologije, primenu Brain Computer interfejsa, povezivanje IoT s društvenim mrežama, primenu inteligentnih robota, razvoj virtuelne realnosti i izradu alternativnih interfejsa za komunikaciju s mašinama.

Smart dust tehnologija

Smart dust se sastoji od velikog broja tankih (eng. tiny) mikroelektromehaničkih sistema (MEMS), kao što su senzori, roboti i drugi uređaji, koji detektuju svetlo, temperaturu, vibracije i magnetizam i informacije prenose putem interneta .

Brain Computer interfejs

Brain Computer interfejs (BCI) predstavlja alat za komunikaciju korisnika i sistema . Prvobitno je smišljen za potrebe biomedicine, i to za medicinska pomagala za osobe sa invaliditetom. Buduća istraživanja idu ka primeni ovih rešenja i u drugim oblastima medicine.

9
Slika1: Brain Computer interfejs

Većina IoT aplikacija usmerena je na korišćenje povezanih uređaja s jednostavnim senzorima za upravljanje, praćenje i optimizaciju sistema i njihovih procesa.Mnogi istraživači fokus pomeraju na naprednije transformacije vezane za sveprisutno povezivanje i komunikaciju pametnih uređaja. Takva istraživanja vode razvoju tehnologije interneta u robotskim uređajima (eng. Internet of Robotic Things).

10
Slika2: Dron

Termin povezani uređaji ne odnosi se samo na uređaje u nekoj mreži, već označava složenije procese deljenja resursa i razmenu podataka virtuelnih i fizičkih resursa. Sve ovo ukazuje da će virtuelna realnost u predstojećem godinama biti jedan od pravaca razvoja i širenja IoT aplikacija.Da bi se stvorio prostor za realizaciju virtuelne realnosti, potrebno je napraviti 3D modele animacije, zvuka i slike, a za doživljavanje virtuelnog iskustva u realnom vremenu neophodni su velika procesorske snaga i brza konekcije. IoTaplikacije treba to da obezbede putem interneta.Pomoću tehnologije proširene realnosti informacija o realnom okruženju korisnika postaje interaktivna i digitalno manipulisana, uz dodavanje pojedinih objekata iz okruženja.

12
Slika3: Aplikacija zasnovana na proširenoj realnosti

Prepoznavanje glasa danas je standardna funkcija na različitim uređajima, od pametnih telefona, tableta i prenosivih računara do televizije i pojedinih automobila.Očekuje se da interakcija korisnika i mašine putem glasa bude sledeća generacija tehnoloških rešenja u IoT tehnologiji, čija primena treba da omogući korisniku efikasnu i jednostavnu komunikaciju s mašinama.

U predstojećem periodu doći će do ekspanzije govornih aplikacija na mobilnim uređajima, koje imaju za cilj uspostavljanje novog interfejsa s korisnikom. Epl je pokrenuo razvoj aplikacije koja SMS poruke transformiše u glasovne poruke.Očekuju se i mobilne aplikacije koje pretvaraju glas u tekstualnu poruku i napredniji voice dialer-i s bogatijim rečnikom.

14
Slika 4: Epl sms glasovne poruke

Internet inteligentnih uređaja u zdravstvu

U zdravstvu se, uglavnom, primenjuju IoT rešenja kojima se nadziru vitalne funkcije organizma, administriranje lekovima, nadgledanje i obaveštavanje o kritičnim situacijama i sl. U budućnosti nove usluge treba da obezbede kvalitetnije praćenje pacijenata i izradu rasporeda pregleda koji bi se zasnivao na njihovom stvarnom zdravstvenom stanju. Od značaja su i rešenja koja omogućuju bolje nadgledanje opreme u operacionim salama.

Internet inteligentnih uređaja i društvene mreže

Brojna istraživanja pokazala su da razmena podataka između velikog broja korisnika na društvenim mrežama doprinesi prevazilaženju raznih problema .Društvene mreže koriste se za pretraživanje interneta, za usmeravanje saobraćaja ili za distribuciju različitih sadržaja.Social Internet of Things (eng. SIoT) paradigma odnosi se na svet budućnosti koji će se odlikovati velikim brojem inteligentnih objekata.Primeri primene IoT aplikacija na društvenim mrežama su Fejsbuk i Tviter mreže, koje se koriste za objavljivanje informacije iz senzora.U budućnosti se očekuje razvoj portal-to-portal komunikacije koja će obezbediti povezivanje korisnika različitih društvenih mreža i razmenu informacija iz senzora različitih okruženja.

13
Slika5:Inteligentni uređaji i društvene mreže