Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Softverski definisane mreže

Eksponencijalni porast broja uređaja povezanih na mrežu doveo je do razvoja i primene brojnih IoT aplikacija i servisa. Širok spektar mrežnih tehnologija i ručna konfiguracija velikog broja uređaja čine sistem za upravljanje mrežom kompleksnim. Da bi se to prevazišlo, implementiraju se softverski definisane mreže (eng. Software Defined Networking, SDN), čija je uloga da se obezbede bolje performanse mreže, unapredi efikasnost, poveća pouzdanost i fleksibilnost za realizaciju različitih zahteva korisnika.

Osnovne karakteristike SDN arhitekture su:

  •  Logička centralizacija inteligencije(Upravljanje mrežom razdvojeno je od prosleđivanja saobraćaja )
  •  Programabilnost(Funkcija upravljanja u SDN-u realizuje se dinamički u softveru.)
  •  Apstrakcija( U SDN-u korisničke aplikacije su izdvojene od ostalih mrežnih elemenata)

SDN arhitektura koja se sastoji od infrastrukturnog, upravljačkog i aplikativnog sloja.

Untitled

 

OpenFlow predstavlja prvi standardizovani interfejs između upravljačkog i sloja prosleđivanja saobraćaja u softverski definisanim mrežama. Primenjuje se u postojećim fizičkim i virtuelnim mrežama, a zbog fleksibilnosti i u mrežama sa opremom različitih proizvođača.

Softverski definisane mreže omogućuju dinamičko prilagođavanje mrežnog okruženja trenutnim aplikativnim zahtevima ili potrebama korisnika, a u praksi se primenjuju kroz sledeće modele:

  •  Reaktivni modeli (Povezuju se sa SDN mrežama i OpenFlow protokolom)
  • Proaktivni modeli (Predviđaju teškoće u mreži i pokušavaju da ih reše pre nego što postanu ozbiljne)
  • Prediktivni model( Koristi istorijske podatke o performansama mreže da bi se periodično podešavale rute i tokovi)

Globalna i centralizovana mreža, kakva je SDN, obezbeđuje potpuniju i jednostavniju politiku bezbednosti od one u tradicionalnim mrežama. Za potrebe zaštite od eventualnih pretnji, u SDN-u se najčešće koristi AuthFlow mehanizam za kontrolu pristupa i autentifikaciju.

Nove aplikacije i onlajn servisi u IoT postavljaju visoke zahteve u pogledu skalabilnosti, pouzdanosti i fleksibilnosti; tradicionalne računarske mreže sa hijerarhijskim modelom arhitekture sve teže ih ispunjavaju. Rešenje su softverski definisane mreže koje unose visok stepen programabilnosti.