Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pametne kuće

Pametna kuća stanarima pruža komfor i kontrolu , jer se prilagođava njihovim aktivnostima, raspoloženju, navikama i životnom stilu, zahvaljujući aplikacijama koje koriste internet kao prenosni medijum nekog uređaja. Cilj automatizacije jeste da se korisniku olakša pristup i kretanje u prostorijama tj.svakodnevni život. Kontrola osvetljenja, multimedijalnih uređaja, klimatizacije, grejanja, video nadzora, alarmnih sistema, čak i kontrola kreveta, ormara, šporeta, kupatila i slično neke su od mogućnosti kojima se lako upravlja preko daljinskog upravljača. Sve ovo ne zahteva tehničko predznanje.

Razlikuju se kuće koje funkcionišu na inteligentan način, koje komuniciraju sa drugim kućama radi prikupljanja informacija i budućeg predviđanja potreba korisniika, kuće koje omogućavaju udaljen pristup informacijama i njihova kontrola.

Inteligentni uređaji u pametnoj kući komuniciraju putem različitih protokola, čiji odabir često zavisi od izbora proizvođača. Pri integraciji različitih inteligentnih uređaja česta je nekompatibilnost protokola koji se, uglavnom, razlikuju prema obimu podataka što ih razmenjuju i brzini njihove obrade.

Postoje brojne prednosti korišćenja ovih naprednih tehnologija, kao što su automatizacija raznih procesa ,olakšavanje svakodnevnih poslova, povećanje komfora i ušteda energije, pomoć starijim i bolesnim licima na primer, osobama oštećenog vida koje ne koriste ekran osetljiv na dodir ili osobama oštećenog sluha koje ne mogu da primaju zvučne informacije. Najveće ograničenje za širu primenu jeste visoka cena implementacije, ali se očekuje da će gradnja pametnih kuća i stanova ubuduće biti podsticana.

Pametna kuća
Pametna kuća