Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pametna poljoprivreda

Broj stanovnika na Zemlji raste, a mogućnost proširivanja poljoprivrednog zemljišta sve je manja. Zbog povećane potražnje za hranom ulažu se napori u razvoj tehnologija koje bi unapredile proizvodnju, uz održivo korišćenje postojećih resursa. Rešavanje ovog izazova na globalnom nivou moguće je uvođenjem tehnologija interneta inteligentnih uređaja, satelitske navigacije, mobilne komunikacije i sveprisutnog računarstva. Primena mobilnih, satelitskih i tehnologija interneta inteligentnih uređaja naziva se pametna poljoprivreda.

Osnovni ciljevi pametne poljoprivrede su povećanje prinosa (obezbeđuje informacije potrebne za analizu i donošenje odluka koje će voditi maksimizaciji prinosa.), efektivno korišćenje vode, efikasnije poslovanje u poljoprivredi (automatizacija svakodnevnih aktivnosti, nadgledanje u realnom vremenu, napredna analitika, predviđanje na dnevnom i sezonskom nivou, saradnja s dobavljačima i javnom administracijom efikasniji su i odvijaju se u realnom vremenu).

Capture
Kontrolna tabla softvera OnFarm za upravljanje pametnom farmom

U infrastrukturi pametne farme, senzori i senzorske mreže koriste se za prikupljanje i praćenje podataka, kao što su temperatura, vlažnost vazduha i zemljišta, prisustvo ugljendioksida, drugih korisnih i štetnih materija u vazduhu i zemljištu, štetočina i sl. RFID čipovi služe za označavanje predmeta ili životinja koje je potrebno nadgledati , isto tako i sve alatke i mašine opremaju se mikrokontrolerima ili mikroračunarima da bi se pratilo kako rade i kako bi se njima moglo upravljati.

IoT u stočarstvu primenjuje se za praćenje kretanja i zdravlja domaćih životinja primenom inteligentnih sistema, a ciljevi su: smanjenje obima angažovane radne snage, otkrivanje bolesti stoke u ranoj fazi, povećanje proizvodnje mleka i kvaliteta mlečnih proizvoda i obezbeđenje zdrave hrane.

Upotrebom inteligentnih uređaja u šumarstvu analiziraju se i klasifikuju štete u šumama, stepen pokrivenosti zemljišta đubrivom, segmentacija terena , sistem zaštite od požara itd.

Sistemi zasnovani na internetu inteligentnih uređaja u poljoprivredi koriste se u sve većoj meri, čak i kod manjih poljoprivrednih proizvođača. Primena senzora i naprednih IoT rešenja može dodatno proširiti mogućnosti pametne poljoprivrede.

Sistem pametnog zalivanja
Sistem pametnog zalivanja