Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Pametna industrija

Ideja o automatizaciji proizvodnje prvi put se pojavila u okviru koncepta masovne proizvodnje s ciljem da se poveća proizvodnja i smanje troškovi. Primena IoT rešenja predstavlja novu etapu u automatizaciji, zato što donosi bolji kvalitet i veću fleksibilnost, a to se postiže primenom različitih merenja, implementacijom inteligentnog upravljanja i obezbeđivanjem komunikacije mašina. Tako se uspostavljaju uslovi za uvođenje novog lanca vrednosti u proizvodnji, raznovrsnih poslovnih i proizvodnih modela koji podrazumevaju automatizaciju i međusobnu interakciju mašina i komunikaciju pogona i kupaca posredstvom internet servisa.

Pametna industrija menja i logističke i transportne procese smanjujući udaljenost između proizvođača i kupaca. Pametna industrija se razvija kroz primenu IoT rešenja i širenje internet servisa, omogućujući projektantima, proizvođačima i korisnicima da efikasnije komuniciraju, sarađuju, dele i razmenjuju mnogobrojne resurse u procesu proizvodnje. Ovakav oblik integracije preduzeća postao je primenljiv u mnogim oblastima, jer su definisani odgovarajući okviri za kolaborativno virtuelno projektovanje i proizvodnju. Proizvodnja se integriše s realnom proizvodnjom i simulacionim modelima da bi se realizovala ključna komponenta pametne industrije – pametne fabrike. Šira primena pametne industrije dovodi do promena u ekonomiji, kao što su: fleksibilnija proizvodnja, novi proizvodi i servisi, nova znanja i veštine, smanjenje učešća ljudskog faktora i eliminacija grešaka u proizvodnji i sniženje troškova proizvodnje i dr.

Pametna fabrika – integracija realne i virtuelne fabrike
Pametna fabrika – integracija realne i virtuelne fabrike

Cilj uvođenja IoT rešenja za automatizaciju nije potpuno isključenje ljudi iz proiz- vodnje, već podizanje produktivnosti, efikasnosti i sposobnosti za realizaciju proizvodnih zadataka. Uloga naprednih informacionih tehnologija jeste da omoguće efikasan pristup informacijama vezanim za proizvodnju i obezbede dvosmernu komunikaciju. Pametne fabrike predstavljaju integraciju virtuelne i realne fabrike. U virtuelnoj fabrici se modeliraju i testiraju proizvodi, procesi i resursi na bazi realnih podataka sve dok se ne otklone greške, a zatim se razvijena rešenja primenjuju u realnim fabrikama.

U budućnosti se očekuje da mrežno orijentisan pristup u proizvodnji zameni linearne proizvodne procese. Ovakav pristup vodi kreiranju novih klijentski orijentisanih poslovnih modela i novog ekosistema koji zahteva nove poslovne veštine. Pored IoT-a, tehnološki trendovi koji dodatno pokreću razvoj pametne industrije jesu: sledeća generacija adaptibilnih robota, trodimenzionalna (3D) štampa, integracija embedded sistema, tehnologije pametnih elektroenergetskih mreža, novi čovek-mašina interfejsi, sajber-fizički sistemi, napredni senzori, Big data i cloud computing.

pametna industrija
Pametna mašina (izvor http://www.fcepharma.com.br/pt/noticias/industria-4-0-uma-visao-de-futuro)