Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

O udžbeniku Internet inteligentnih uređaja

Udžbenik Internet inteligentnih uređaja (eng. Internet of Things, IoT), namenjen studentima Fakulteta organizacionih nauka, daje pregled teorijskih koncepata, tehnologija i metodoloških postupaka za razvoj i primenu interneta inteli-gentnih uređaja.

Udžbenik se može koristiti i kao dodatna literatura za druge predmete iz oblasti primene savremenih informacionih tehnologija na svim nivoima studija. Osim studentima, biće od koristi i onima koji se bave proučavanjem savremenih infomacionih tehnologija s teorijskog i praktičnog aspekta.

Internet inteligentnih uređaja doveo je do velikih promena u svakodnevnom životu, poslovanju, obrazovanju, zdravstvu, proizvodnji i drugim oblastima, omogućivši povezivanje većeg broja korisnika, uređaja, servisa i aplikacija na internet, pri čemu svaki uređaj ima jedinstven identitet i može da prepozna i prilagodi se promenama u okruženju. Uređaji povezani s drugim uređajima i aplikacijama direktno i indirektno razmenjuju podatke i prosleđuju ih udaljenim serverima, a krajnji korisnici im pristupaju putem veb i mobilnih aplikacija.

Internet inteligentnih uređaja može se primeniti u domaćinstvima, gradovima, energetici, maloprodaji, logistici, poljoprivredi, industriji, obrazovanju, zdravstvu, poslovanju, državnoj upravi, čime se znatno unapređuje kvalitet života i olakšava izvršavanje svakodnevnih aktivnosti. U obrazovanju se koristi u pametnim učionicama i bibliotekama posredstvom wearable uređaja i senzora, što učenicima sa invaliditetom može olakšati učenje. U zdravstvu i sportu se ovakvim spravama prati zdravstveno stanje pacijenata i sportista. Postavljanjem senzora, aktuatora, mikrokontrolera i mikroračunara automatizuje se gradska infrastruktura: putevi, parkinzi, osvetljenje, nadzor i sistem za vanredne situacije; na sličan način nadgledaju se vremenske prilike, zagađenje vazduha, buka, požari i poplave. U logistici se može pratiti kretanje vozila i isporuka robe. Bitno područje primene predstavljaju pametne elektroenergetske mreže (eng. Smart grid) i obnovljivi izvori energije koji potrošačima omogućuju da samostalno upravljaju potrošnjom, proizvodnjom i prodajom električne energije. U poljoprivredi internet inteligentnih uređaja automatizuje navodnjavanje i kontrolu staklenih bašti na daljinu i određuje kvalitet za uzgajanje pojedinih biljnih kultura.

Knjiga Internet inteligentnih uređaja sastoji se iz dva dela. U prvom, pod nazivom „Teorijske osnove interneta inteligentnih uređaja”, dat je pregled koncepata, infrastrukture i tehnologija kojima se razvijaju aplikacije za upravljanje pametnim okruženjima. Drugi se odnosi na pametna okruženja i prikazuje primenu interneta inteligentnih uređaja u različitim područjima.

S obzirom da na srpskom jeziku do sada nije bilo sveobuhvatne knjige iz ove oblasti, u pisanju smo koristili najnovije naučne članke eminentnih autora koji proučavaju internet inteligentnih uređaja, praktična znanja i iskustva naučnika i stručnjaka iz Srbije i nas samih, a u velikoj meri naše prethodne radove objavljene u uglednim međunarodnim i domaćim časopisima. Uvereni smo da je kvalitetu udžbenika naročito doprinelo višegodišnje iskustvo potpisanika u nastavi i vežbama sa studentima osnovnih, master i doktorskih studija.

Posebno zahvaljujemo profesorima Veljku Milutinoviću, Miloradu Stanojeviću i Branislavu Jovaniću na savetima i podršci, a takođe smo zahvalni saradnicima i doktorandima Katedre za elektronsko poslovanje Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu: Ivanu Jezdoviću, Đorđu Kneževiću, Aleksandru Ivkoviću, Pavlu Lošiću, Igoru Đuriću, Nikoli Ugrinoviću, Vladanu Bojiću, Predragu Milićeviću, Rastku Martaću, Branki Rodić-Trmčić, Milici Labus na pomoći. Nismo zaboravili ni brojne studente koji su doprineli svojim seminarskim i završnim radovima.

Sve sugestije u vezi sa izloženim gradivom su dobrodošle.

Autori