Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet inteligentnih uređaja u trgovini, logistici I marketing

U maloprodaji internet inteligentnih uređaja može se iskoristiti za ostvarenje većih prihoda i lojalnosti kupaca, promocije novog brenda i učvršćivanje pozicije postojećih proizvoda, unakrsne i prodaje dodatnih delova ,oglašavanje proizvoda u realnom vremenu, unapređenje rangiranja proizvoda od strane kupaca, praćenje stanja robe na zalihama, poboljšanje efikasnosti lanca snabdevanja i unapređenje poslovanja

Interakcija prodavac-kupac poboljšava se korišćenjem zabavnih uređaja i interfejsa koji vizuelizuju tražene informacije. Novi kolaborativni i interaktivni scenariji kupovine obuhvataju učestvovanje kupaca u kreiranju usluge na zahtev i dobijanje prilagođenih i personalizovanih obaveštenja. Kupci direktno od kuće pristupaju proizvodima putem mobilnih telefona, prodajnih izloga i sličnog, a prinošenjem proizvoda senzoru dobijaju savet šta treba da urade. IoT tehnologije smanjuju troškove transakcija uvođenjem plaćanja unapred.

Inteligentne prodajne mašine namenjene su prodaji i praćenju stanja robe na zalihama preko interneta, s ciljem da se izbegne nestašica na zalihama i smanji vreme čekanja za popravku samih mašina. Aplikacije za upravljanje omogućuju prodavcima da na daljinu utvrde kvar i obave popravku. Mašine na osnovu podatka prikupljenih iz senzora i ugrađene inteligencije donose odluke vezane za upravljanje zalihama; ukoliko su povezane, proizvođači i distributeri su u prilici da prate isporuku robe do maloprodaje ili do digitalnih prodajnih automata.

logistika
Upravljanje zalihama (izvor http://www.catkin.eu/en/)

U maloprodaji uređaji se mogu  primeniti za: praćenje proizvoda (logistika), postizanje interaktivnosti s kupcima prilikom kupovine, ostvarenje pametnih aktivnosti u lancu snabdevanja, unapređenje sistema mobilnih plaćanja, upravljanje inventarom i resursima, poboljšanje kupovnog iskustva potrošača, upravljanje sigurnošću, uštede u potrošnji električne energije, unapređenje upravljanja odnosima s kupcima i za unapređenje marketinških aktivnosti.

Internet inteligentnih uređaja predstavlja infrastrukturu pomoću koje se upravlja uređajima povezanim na internet preko tehnologija kao što su RFID, QR kôdovi i digitalni vodeni žigovi. Ovi uređaji i tehnologije omogućuju obeležavanje i praćenje proizvoda i na ovaj način se u maloprodaji upravlja zalihama, logistikom i isporukom robe i personalizuju ponude i postprodajne usluge.

U marketingu nudi inovacije u automatizaciji prodaje, personalizovanom oglašavanju i naprednim servisima za kupce. U automatizovanoj prodaji RFID senzori se ugrađuju na proizvode, police i korisničke zahteve da nadgledaju kvarenje i nabavku robe, da omoguće digitalnu signalizaciju i automatizaciju osvetljenja u radnjama, da prate temperaturu u frižiderima i da omoguće personalizaciju marketinških aktivnosti. U blizini prodajnog mesta kupcima je tako na raspolaganju interaktivno i personalizovano digitalno iskustvo.

Primenom IoT tehnologije promenjen je pristup potrošačima, proizvodima i uslugama u trgovini. Potrošači imaju na raspolaganju ad hoc komunikaciju s proizvodima i uslugama putem aplikacije koja interaktivno reaguje na promenu zahteva. Primena IoT je omogućila promene u upravljanju znanjem, pristupu uslugama i konzumiranju proizvoda i kreiranju pametnih partnerstava. Povezivanjem mašina preko interneta realizuje se isporuka digitalnih sadržaja, pametno plaćanje, upravlja zalihama, ostvaruju uštede u potrošnji električne energije itd. Na ovaj način se utiče na profitabilnost trgovinskih preduzeća i unapređuje korisničko iskustvo. Nova rešenja imaće futurističku formu, jer će iz osnove promeniti svakodnevni život čoveka: pre svega, ovo se odnosi na IoT aplikacije koje prepoznaju potrošače, identifikuju njihove potrebe, prilagođavaju ponudu i ostvaruju veću interaktivnost.

Capture
Globalna arhitektura platforme za praćenje proizvoda