Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Tijana Ninković

Tijana Ninković

Tijana Ninković

Biografija

Tijana Ninković je rođena 1997. godine u Ljuboviji. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Brčkom. Fakultet organizacionih nauka je upisala 2015. godine i trenutno je student četvrte godine na smeru Informacioni sistemi i tehnologije.

Od oktobra 2018. angažovana je kao demonstrator u izvođenju nastave na predmetu Elektronsko poslovanje. Član je Udruženja studenata informatike FONIS.

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Tijane Ninković su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje

Iskustvo

Iskustvo

  • Deo tima za izradu sajta u studentskoj organizaciji FONIS
  • Koordinator za odnose sa kompanijama na projektu BEST Design Week 2018