Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tehnologije mobilnog poslovanja – odabrana poglavlja

Studijski programMenadžment i informacioni sistemi
Status predmetaIzborni
NastavniciDušan M. Barać, Božidar Lj. Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić

Sadržaj predmeta

Teorijska i praktična nastava: Tehnike i tehnologije bežičnog prenosa. Mobilni operativni sistemi, razvojne platforme i okruženja. Metodologije razvoja aplikacija mobilnog poslovanja. Modeli upravljanja znanjem i podacima u mobilnim okruženjima. Veb servisi u mobilnom okruženju. Context-Aware Systems. Bezbednost, skalabilnost i pouzdanost mobilnih i bežičnih mreža. Mobilno obrazovanje. Mobilni cloud computing. Analiza trendova mobilnog poslovanja. Wearable computing. Gamification aplikacije. Adaptive mobile computing. Embedded systems. Pervasive computing. Context-aware computing. Crowdsourced mobile computing. Nomadic computing. Object recognition. Pametni prostori i inteligentna okruženja. Mobile grid. Upravljanje digitalnim identitetima u mobilnom okruženju. Aplikacije mobilnog poslovanja. Brzo plasiranje mobilnih aplikacija uz pomoć veb tehnologija. Radni okviri za integraciju sa pametnim uređajima. Analiza i optimizacija interakcija sa korisnikom. Razvoj aplikacija zasnovanih na veb API-ju. Utilizacija oblaka za skladištenje/procesiranje podataka. Napredni aspekti bezbednosti aplikacija. Analiza operativnih podataka aplikacija. Integracija sa sistemima za mobilno plaćanje. Pravni aspekti razvoja mobilnih aplikacija – licence biblioteka, usklađivanje arhitekture. Primena mobilnih tehnologija identifikacije. Implementacija cloudlet-a i weblet-a.

Cilj predmeta

Cilj predmeta je da se studenti osposobe za samostalan rad u oblasti mobilnog poslovanja. Proučavaju se napredne metodolologije, modeli i principi implementacije rešenja u oblasti mobilnog poslovanja.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. М. Despotović-Zrakić, V.Milutinović, A. Belić (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. S.Conder, L.Darcey, Android Wireless Application Development Volume II: Advanced Topics (3rd Edition), Addison-Wesley, 2012.
  4. D.Siewiorek, A. Smailagic, Thad Eugene Starne, Application Design for Wearable Computing, Morgan and Claypool Publishers, 2008.
  5. J. Barbosa, F. Dillenburg, G. Lermen, A.Garzão, C. Costa, J.Rosa, Towards a programming model for context-aware applications, Computer Languages, Systems & Structures, 38 (3) 199–213, Elsevier, 2012.
  6. H. Dinh, C. Lee, D. Niyato,  P.Wang, A survey of mobile cloud computing: architecture, applications, and approaches, Wireless communications and mobile computing, 13(18), 1587–1611, John Wiley & Sons, 2011.
  7. P. Yua, X. Maa, J. Caob,  J. Lua, Application mobility in pervasive computing: A survey,   Pervasive and Mobile Computing, 9(1), 2-17, Elsevier, 2013.
  8. K. Elgazzar, S. Hassanein, P. Martin, DaaS: Cloud-based mobile Web service discovery, Pervasive and Mobile Computing, Elsevier, 2013.
  9. F. Resatsch, Developing and Evaluating Near Field Communication Applications, Ubiquitous Computing, Springer, 2010.
  10. M. Milutinović,  A. Labus, V. Stojiljković, Z. Bogdanović, M. Despotović-Zrakić, Designing a mobile language learning system based on lightweight learning objects, Multimedia Tools and Applications, DOI: 10.1007/s11042-013-1704-5, 2013.