Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tamara VidanovićTamara Vidanović je rođena 1997. godine u Beogradu, gde je završila Prvu beogradsku gimnaziju, prirodno-matematički smer
Trenutno je student 4. godine osnovnih studija na smeru informacioni sistemi i tehnologije.

Član je studentskih organizacija Fonis i Estiem, u okviru kojih je bila deo realizacije raznih projekata.
Bila je i deo tima za izradu sajta u studentskoj organizaciji Fonis.

U školskoj 2019/2020 angažovana je kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje. 

Oblasti interesovanja

 

  • Elektronsko poslovanje
  • Web peogramiranje
  • Grafički dizajn