Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Tamara Naumović

Ime: Tamara Naumović
Zvanje: Asistent
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: tamara@elab.rs

 

Biografija

Tamara Naumović je rođena 1994. godine u Kraljevu gde je završila Gimnaziju kao učenik prirodno-matematičkog smera. Diplomirala je na Fakultet organizacionih nauka, smer – Informacioni sistemi i tehnologije, 2017. godine. Master studije je upisala po diplomiranju na smeru Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima. Tokom školske 2015/2016 godine bila je angažovana od strane Fakulteta organizacionih nauka kao demonstrator u izvođenju nastave, a od februara 2018. godine kao saradnik u nastavi za užu naučnu oblast Elektronsko poslovanje. Za vreme osnovnih studija bila je član Udruženja studenata informatike FONIS, čiji je sada alumni član.

Nastavne aktivnosti

Tamara Naumović angažovana je na predmetima:

 1. Elektronsko poslovanje
 2. Internet Tehnologije
 3. Simulacije i simulacioni jezici
 4. Mobilno poslovanje
 5. Internet marketing
 6. Internet inteligentnih uređaja
 7. Konkurentno programiranje
 8. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju
 9. Multimedijalne tehnologije i Internet u kulturi

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja su:

 • Elektronsko poslovanje
 • Internet tehnologije
 • Mobilno poslovanje
 • Internet inteligentnih uređaja
 • Internet marketing
 • Računarska simulacija

Učešće na stručnim projektima

Tamara Naumović učestvovala je u realizaciji projekata Katedre za elektronsko poslovanje:

 • Projekat “Hands-On” u realizaciji Katedre za elektronsko poslovanje
 • Projekat “IOT Hackathon” u realizaciji Udruženja studenata informatike FONIS u saradnji sa Katedrom za elektronsko poslovanje, Majkrosoftom i Startit Centrom.
 • Projekat “D-PBL: unapređenje učenja zasnovanog na projektima u digitalnoj eri” u realizaciji  Fakultet organizacionih nauka (partnerska institucija) za Portuguese National Agency ERASMUS+ for Education and Training, u okviru Erasmus+ programa KA220-HED – Cooperation pertnerships in higher education, 2022-24. 
 • Projekat “Instaliranje Mudl platforme i održavanje sistema” u realizaciji Fakultet organizacionih nauka, za Komesarijat za izbeglice i migracije, 2021.