Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Stefan Nešković

Stefan Nešković

Stefan Nešković je rođen 24.02.1998. godine u Ljuboviji, gde je završio osnovnu školu „Petar Vragolić“ i gimnaziju „Vuk Karadžić“ kao odličan đak. Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, studijski program Informacioni sistemi i tehnologije, upisao je 2016. godine. Trenutno je student završne godine Fakulteta organizacionih nauka i član je Udruženja studenata informatike “FONIS”. U toku školovanja bio je uključen u razna programerska takmičenja I projekte , a jedan od njih je proces digitalizacije u kulturi u Centru za digitalizaciju Univerzitetske biblioteke „Svetozar Marković”.

Od 2019. godine angažovan je kao demonstrator u izvođenju nastave na Katedri za elektronsko poslovanje, na predmetu Internet inteligentnih uređaja.

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja su:

  • Web programiranje
  • Android aplikacije
  • Razvoj IoT sistema