Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Stanisav Milanović

Stanisav Milanović

Stanisav Milanović

Biografija

Stanisav Milanović, rođen 5.5.1995. godine u Beogradu, završio je Osnovnu školu „Stevan Sinđelić“ u Beogradu kao đak generacije. Takmičio se na mnogobrojnim takmičenjima iz prirodnih nauka. Treću beogradsku gimnaziju završio je 2014. godine sa odličnim uspehom, nakon čega upisuje Fakultet organizacionih nauka.

Tokom studija, aprila meseca 2018. godine, takmičio se na svetskom takmičenju „Poslovne igre“, organizovanog od strane jednog od najprestižnijih fakulteta za ekonomiju i finansije u Evropi, Univerziteta u Sent Galenu u Švajcarskoj, pri čemu je osvojio treće mesto.

Tokom studija bio je član studentskih organizacija Fonis, Estiem i Aiesec. Stručnu praksu obavio je na Katedri za elektronsko poslovanju, kreirajući kurs programiranja iOS aplikacija. Od avgusta 2018. godine angažovan u kompaniji FIS kao Software Developer Intern na razvoju aplikacija za upravljanje finansijskim poslovanjem i tokovima novca u kompanijama.

Diplomirao 2018. godine na Katedri za elektronsko poslovanje, nakon čega je upisao Master studije na smeru za Elektronsko Poslovanje i Upravljanje Sistemima, moduo Tehnologije Elektronskog Poslovanja.

Oblasti interesovanja

Oblasti interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja Stanisava Milanović su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje

Iskustvo

Iskustvo

  • Software Developer Intern u kompaniji FIS
  • Rad u studentskoj organizaciji FONIS