Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Srđan Stefanović

Biografija:

Srđan Stefanović je rođen 14. novembra 1997. godine u Loznici. Po završetku osnovne škole u Banji Koviljači, pohađao je informatički smer Gimnazije “Vuk Karadžić” u Loznici.

Nakon toga, upisao je Fakultet organizacionih nauka u Beogradu 2016. godine. Trenutno je student četvrte godine studijskog programa informacioni sistemi i tehnologije (ISiT).

Nastavne aktivnosti


U aprilu 2019. godine postao je saradnik Katedre za elektronsko poslovanje (ELAB) na fakultetu. U toku akademske godine 2019/20 izvodiće nastavu na predmetu Elektronsko poslovanje (EPOS).

Vannastavne aktivnosti


Član je Udruženja studenata informatike Fakulteta orgaizacionih nauka (FONIS) od novembra 2018. godine, u kom je imao priliku da učestvuje u timskoj realizaciji raznih projekata.

Iskustvo i praksa


U toku leta 2019. godine, obavio je praksu u kompaniji Asseco South Eastern Europe u Beogradu.