Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

GPSS

GPSS (General Purpose Simulation Sistem) predstavlja interpreterski jezik za simulaciju diskretnih – stohastičkih sistema. Koristi se u slučajevima kada matematička ili statistička analiza nije moguća ili ne daje zadovoljavajuće rezultate.To je jezik orjentisan na procese. Program u GPSS jeziku komponuje se kao skup opisa procesa u obliku delova programa koji specificiraju redosled aktivnosti i operacije koje se njihovim izvođenjem vrše nad atributima objekata modela.

GPSS_mala

DOWNLOAD

Za korisnike:

Za programere: