Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

FONWebGPSS

FONWebGPSS je veb aplikacija za učenje simulacije diskretnih događaja, dizajnirana i implementirana u Laboratoriji za simulaciju. FONWebGPSS je u potpunosti integrisan u sistem za upravljanje učenjem Moodle.  FONWebGPSS se primenjuje u rešavanju problema simulacije diskretnih događaja.
Ključne prednosti FONWebGPSS sistema se ogledaju u:

  • Novom i efikasnom okruženju za realizaciju učenja simulacije diskretnih događaja
  • Integracije sa sistemom elektronskog učenja Moodle LMS
  • Izvršavanje simulacije diskretnih događaja preko veba
  • Precizno definisane uloge i funkcionalnosti u sistemu
  • Jednostavan i jasan interfejs sa različitim mogućnostima za sve korisničke uloge
  • Autorizacija korisnika
  • Povećanje skalabilnosti i interoperabilnosti primenom veb servisa.

FONWEBGPSS

FONWebGPSS aplikacija je integrisana u Elab sistem za elektronsko učenje.