Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Slavica Radosavljević

Slavica Radosavljević

 

Ime i prezime: Slavica Radosavljević
Naziv disertacije: Model mobilnog obrazovanja baziranog na tehnologijama proširene realnosti
Datum odbrane:  12-10-2018
Mentor:  prof.dr Marijana Despotović Zrakić