Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Servisi računarskih mreža u poslovanju preduzeća – MAS

Studijski programNastavniciStatus predmetaSemestarESPB
Elektronsko poslovanjeBožidar Lj. Radenković, Veljko MilutinovićObavezni16

Cilj ovog predmeta je osposobljavanje studenata za samostalno projektovanje, implementaciju i primenu naprednih servisa računarskih mreža u elektronskom poslovanju preduzeća.

Studenti su osposobljeni za samostalno projektovanje, implementaciju i primenu naprednih servisa računarskih mreža u elektronskom poslovanju preduzeća.

1. B. Radenković, M. Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Elektronsko poslovanje, ISBN 978-86-7680-304-0; Fakultet organizacionih nauka, Beograd, 2015.
2. B.Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z.Bogdanović, D.Barać, A.Labus, Ž.Bojović, Internet inteligetnih uređaja, ISBN:978-86-7680-304-0; FON, Beograd, 2017.
3. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), Handbook of research on High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
4. Evangelos, H., Pentikousis, K., Denazis, S., Hadi Salim, J., Meyer, D. & Koufopavlou, O. (2015). Software-defined networking (SDN): Layers and architecture terminology. No. RFC 7426.
5. Denton, J. (2018). Learning OpenStack Networking: Build a solid foundation in virtual networking technologies for OpenStack-based clouds, 3rd Edition, Packt Publishing, ISBN: 1788392493.
6. Materijali u e-formi, sa portala za e-učenje moodle.elab.fon.bg.ac.rs.