Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Predrag Vulović

Predrag Vulović

Predrag Vulović

Biografija

Predrag Vulović rođen je 02.08.1996 godine u Užicu. Osnovno obrazovanje je stekao u Sjenici tokom kojeg je bio učesnik nekoliko takmičenja iz matematike i dobitnik nagrada za osvojena mesta. Srednje obrazovanje stekao u gimnaziji Jezdimir Lović u Sjenici sa Vukovom diplomom 2015 godine, nakon čega je upisao Fakultet organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Tokom studija jedan od najžnacajnih projekata na kojima je učestvovao je eZup-“Bebo, dobrodošla na svet” koji organizuje Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boracka i socijalna prava. Sistem eZup omogucava komunikaciju institucija I pristup podacima po službenoj dužnosti.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet inteligentnih uredaja
  • Projektovanje informacionih sistema