Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Recenzenti i lektori

Recenzenti

prof. dr Veljko Milutinović
prof dr Veljko Milutinović,
Redovni profesor
Elektrotehnički fakultet, Beograd
prof. dr Milorad Stanojević
dr Milorad Stanojević,
Redovni profesor
Saobraćajni fakultet, Beograd
prof. dr Branislav Jovanić
dr Branislav Jovanić,
Naučni savetnik
Institut za Fiziku, Beograd

Lektori

Vukašin Stojiljković
Vukašin Stojiljković,
Lektor srpskog jezika
Stanko Stojiljković
Stanko Stojiljković,
Novinar
dnevnog lista Politika