Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Poziv za objavljivanje naučnih radova u časopisu

Poziv za objavljivanje naučnih radova u časopisu

slika

Facta Universitatis, Series: Electronics and Energetics

Posebno izdanje – Internet inteligentnih uređaja

Glavna tema posebnog izdanja časopisa Facta Universitatis kategorije M24 je “Internet inteligentnih uređaja“. U saradnji sa jednim od vodećih kineskih stručnjaka za Internet inteligentnih uređaja Huansheng Ningom sa Univerziteta za nauku i tehnologiju u Pekingu, profesori Katedre za elektronsko poslovanje Božidar RadenkovićMarijana Despotović-Zrakić i Zorica Bogdanović će biti urednici ovog posebnog izdanja.

Cilj posebnog izdanja pod nazivom “Internet inteligentnih uređajaja” je objavljivanje inovativnih naučnih radova koji se bave najmodernijim temama u domenu projektovanja, implementacije i primene Interneta inteligentnih uređaja i srodnih tehnologija kao što su računarstvo u oblaku, big data, sveprisutno računarstvo, social computing, i drugih, u oblastima poslovanja, industrije, istraživanja i radu akademske zajednice. Ciljnu publiku ovog posebnog izdanja čine profesionalci i istraživači iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Rezultati i diskusija na temu objavljenih radova bi trebalo da podstaknu potencijale istraživačko-akademskih zajednica, kao i industrije.

Časopis Facta Universitatis, serija Elektronika i energetika indeksira se u više referentnih baza:

 1. Directory of open access journals (DOAJ)
  http://doaj.org/toc/fb6f615d6f074b4182d9d8e9d6753005
 2. Academic Journals Database:
  http://journaldatabase.info/journal/issn0353-3670

Radovi poslati za specijalan broj časopisa Facta Universitatis treba da na kvalitetan način prezentuju rezultate istraživanja u oblasti Interneta inteligentnih uređaja i scenarije sveprisutnog računarstva. Preporučene teme uključuju (ali nisu ograničene na):

1. Pametna okruženja

 • Projektovanje arhitekture pametnih okruženja
 • Tehnologije za implementaciju pametnih okruženja
 • Projektovanje pametnih okruženja i tehnologije pametnih okruženja (pametne kuće, učionice, kancelarije, zgrade, parkinzi, električne mreže…)

2. Tehnologije i protokoli Internet inteligentnih uređaja

 • IoT i Ipv6
 • IoT i CoaP
 • MQTT
 • Komunikacija M2M
 • Bežični standardi protokoli za IoT

3. Infrastruktura Internet inteligentnih uređaja

 • Bežične senzorske mreže
 • Pametne električne mreže
 • IoT i računarstvo u oblaku
 • IaaS, Paas i SaaS za Internet inteligentnih uređaja
 • Bezbednost i privatnost oblaka i aplikacija Interneta inteligentnih uređaja
 • IoT, Big Data i analitika podataka
 • Buduće infrastrukture za IoT

4. Primene Internet inteligentnih uređaja

 • IoT infrastrukture kao podrška u poslovanju preduzeća
 • IoT infrastrukture u industriji
 • IoT infrastrukture u energetici
 • IoT infrastrukture u nauci i obrazovanju
 • IoT infrastrukture u e-zdravstvu
 • IoT infrastrukture u poljoprivredi
 • IoT infrastrukture u ekologiji i zaštiti okruženja

5. Trendovi Interneta inteligentnih uređaja

 • Internet svega
 • Ambijentalna inteligencija
 • Arhitektura zasnovana na događajima
 • Sigurnost u Internetu inteligentnih uređaja
 • Nano IoT

Uputstva za slanje radova

Autori se pozivaju da pošalju originalne radove prateći detaljna uputstva na sajtu časopisa Facta Universitatis. Autori treba eksplicitno da naglase da je njihov rad namenjen posebnom izdanju na temu “Internet inteligentnih uređaja”.

Važni datumi

 • Jun 30, 2015: Predaja radova
 • Novembar 15, 2015: Predaja konačnih radova
 • Proleće 2016: Očekivano objavljivanje časopisa.