Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Petar Lukovac

Ime: Petar Lukovac
Zvanje: Student master studija
Katedra: Katedra za elektronsko poslovanje
E-mail: petar.lukovac@elab.rs

Biografija

Petar Lukovac rođen je 1999. godine u Beogradu. Srednju školu je završio u Beogradu sa odličnim uspehom. Fakultet organizacionih nauka upisao je 2017. godine. Na smeru Informacioni sistemi i tehnologije diplomira 2021. godine sa diplomskim radom na temu „Razvoj veb prodavnice primenom MERN steka“. Master akademske studije, studijski program Elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima, modul Tehnologije elektronskog poslovanja, na Fakultetu organizacionih nauka upisuje iste godine. Tokom školske 2021/2022 godine angažovan je od strane Fakulteta organizacionih nauka kao demonstrator u izvođenju nastave. Za vreme osnovnih studija bio je član organizacije mladih AIESEC gde je bio na poziciji vođe tima za razvoj poslovanja. Učestvovao je na velikom broju konferencija među kojima se ističu „Anatolia ITtT“ i „Startup Live Belgrade“.

Nastavne aktivnosti

Petar Lukovac angažovan je na Fakultetu organizacionih nauka na sledećim predmetima:

  1. Elektronsko poslovanje
  2. Internet Tehnologije
  3. Simulacije i simulacioni jezici
  4. Internet marketing
  5. Internet inteligentnih uređaja
  6. Upravljanje rizikom u elektronskom poslovanju