Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Petar Lakčević

Petar Lakčević

Petar Lakčević

Biografija

Petar Lakčević je rođen 1996. godine u Beogradu gde je stekao osnovno obrazovanje a potom pohađao Šestu beogradsku gimnaziju kao učenik prirodno-matematičkog smera. Student je četvrte godine Fakulteta organizacionih nauka, smer – Informacioni sistemi i tehnologije. Bavio se mrežnim programiranjem, razvojem mobilnih aplikacija,  informacionih sistema i sajtova za nekoliko preduzeća i vodio nekoliko data-scienece projekata.

Iskustvo u tehnologijama

Iskustvo u tehnologijama

  • Java
  • Python
  • HTML, CSS, Bootsrap, Sass, JS, jQuery
  • .NET
  • Android

Oblasti naučnog interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja

  • Elektronsko poslovanje
  • Mobilno poslovanje
  • Internet inteligentnih uređaja
  • Razvoj softvera
  • Informacioni sistemi