Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Konkurentno programiranje

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, dr Marijana Despotović Zrakić
dr Zorica Bogdanović
dr Dušan Barać

Sadrzaj

Teorijska nastava: Racionala multiprogramskih sistema, hardverske inovacije. Kernel multiprogramskog sistema, primeri konkurentnih programa. Flunn-ova klasifikacija, MIMD mašine. Tipične organizacije multiprocesora. Distribuirani računarski sistemi, komponente distribuiranih računarskih sistema. Tipični problemi komunikacije i sinhronizacije procesa. Arhitektonska sredstva ka kontrolu pristupa kritičnom regionu. Monitori. Konkurentno programiranje u programskom jeziku JAVA. Konkurentno programiranje u programskom jeziku C++. Koordinacija i sinhronizacija procesa u distribuiranim računarskim sistemima. Servisno orijentisane arhitekture i distribuiranje poslovne logike. Savremeni trendovi u distribuiranom i konkurentnom programiranju.

Praktična nastava: Koncepti za koordinaciju i sinhronizaciju u programskom jeziku C, na operativnom sistemu UNIX i Windows. Primeri konkurentnih programa u programskom jeziku Java. Koordinacija i sinhronizacija procesa u SUBP ORACLE.

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa metodama, tehnološkom infrastrukturom i softverskim alatima koji se koriste u razvoju i implementaciji distribuiranih računarskih sistema i konkurentnog programiranja.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Despotović-Zrakić M., Milutinović V., Belić A. (Eds), High performance and cloud computing in scientific research and education, monografija, IGI Global, 2014.
  3. M. Ben-Ari , Principles of concurent and distributed programming, New York: Prentice-Hall 1991.
  4. Fred B. Schneider, On Concurrent Programming,  Springer 1997.
  5. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
  6. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017