Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet marketing

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaIzborni
Nastavnici dr Božidar Radenković, Marijana S. Despotović-Zrakić, Dušan Barać, Zorica M. Bogdanović, Aleksandra B. Labus, Dragan V. Vukmirović, Radmila B. Janičić

 

Sadržaj

Teorijska nastava: Osnove marketinga. Modeli poslovnog nastupa na Internetu. Internet marketing plan. Strategije Internet marketinga. Tehnike i taktike. SEO tehnike. Društveni mediji. Društvene mreže. Mobilni marketing. Upravljanje odnosima sa klijentima. Poslovna inteligencija u Internet marketingu. Trendovi u Internet marketingu.

Praktična nastava: Tehnologije internet marketinga: forum, blog, rss. Tehnologije internet marketinga: CMS, affiliate, SEO, Google servisi. Internet biznis plan. Internet marketing plan. Registracija domena, besplatni hosting, plaćeni hosting. Veb dizajn, Elaborat o vizuelnom identitetu. Instalacija WordPress CMS-a. Razvoj portala. SEO – primer na WordPress-u. CRM, integracija sa WordPress-om. Integracija elektronske prodavnice sa WordPress-om. Primena Google i servisa društvenih mreža. Internet reklamiranje. Odbrana radova.

Cilj

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa Internet marketingom, koristeći poslovne modele nastupa na Internetu i da savladaju tehnike izrade Internet marketing plana.

Literatura

  1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
  2. Editori M. Ivković, B. Radenković, Internet i savremeno poslovanje, monografija, Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“, Zrenjanin 1998.
  3. D. M. Scott, The New Rules of Marketing and PR, John Wiley & Sons 2007.
  4. D.Chaffey, Internet Marketing: Strategy, Implementation and Practice (3rd Edition), Prentice Hall 2006.
  5. J. Strauss, A. El-Ansary, R.Frost,  E-Marketing  4/E, Prentice Hall 2006.
  6. Elektronsko poslovanje, B. Radenković, M.Despotović-Zrakić, Z. Bogdanović, D. Barać, A. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2015. ISBN:978-86-7680-304-0