Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Internet inteligentnih uređaja

Studijski programInformacioni sistemi i tehnologije
Status predmetaIzborni
NastavniciBožidar Lj. Radenković, Aleksandra B. Labus, Marijana Despotović Zrakić,Zorica Bogdanović,Dušan Barać

Sadržaj

Teorijska nastava: Uvod u internet inteligentnih uređaja. Bežične senzorske mreže: arhitektura, tehnologije, osnovni problemi, razvojne platforme. Standardizacija. Projektovanje pametnih okruženja: pametne kuće, pametne učionice i pametne kancelarije. Pametni gradovi. Pametne mreže. Pametan saobraćaj, automatizacija saobraćajnih signalizacija i parkinga. Pametna e-uprava. Veb i mobilne tehnologije u automatizaciji pametnih okruženja. Primena internet inteligentnih uređaja u medicini. Pregled projekata iz oblasti Interneta inteligentih uređaja.

Praktična nastava: Primena linux operativnog sistema kao platforme za razvoj pametnih okruženja. Skriptovanje interakcija sistema automatizacije. Projektovanje hardverske i softverske arhitekture sistema za automatizaciju. Komunikaciono-energetska infrastruktura kao osnov za prikupljanje, prenos i obradu senzorskih podataka. Raspberry Pi platforma. Uvod u Python programski jezik. Razvoj Python aplikacije za kontrolu pametnih okruženja i prikupljanje senzorskih podataka. Primena open source Arduino platforme za rad sa analognim senzorima. Projektovanje i implementacija veb aplikacije za automatizaciju: pametne kuće, pametne učionice ili pametne kancelarije. Projektovanje i implementacija mobilne aplikacije za automatizaciju: pametne kuće, pametne učionice ili pametne kancelarije. SMS i IVR aplikacije za automatizaciju: pametne kuće, pametne učionice ili pametne kancelarije.[/ac-accordion]

Cilj

Cilj ovog kursa je da se studenti upoznaju sa hardverskom i softverskom infrastrukturom interneta inteligentnih uređaja, kako bi se osposobili za razvoj i implementaciju pametnih oruženja.

Literatura

 1. Materijali u e-formi, sa sajta www.elab.fon.bg.ac.rs
 2. Marijana Despotović-Zrakić, Veljko Milutinović, Aleksandar Bjelić, Editor(s), High performance and cloud computing in scienctific research and education, IGI Global, 2014.
 3. Greg Milette, Adam Stroud. Professional Android Sensor Programming, John Wiley & Sons, Inc., 2012.
 4. Jean-Philippe Vasseur, Adam Dunkels. Interconnecting Smart Objects with IP, Elsevier, Inc. 2010.
 5. Klaus Finkenzeller. RFID Handbook Fundamentals and Applications in Contactless Smart Cards, Radio Frequency Identification and Near-Field Communication (Third Edition), John Wiley & Sons, Inc. 2010.
 6. Mike Riley. Programming Your Home Automate with Arduino, Android, and your Computer, The Pragmatic Programmers, LLC. 2012.
 7. David Boswarthich, Omar Elloumi, Olivier Hersent. M2M Communications A Systems Approach, John Wiley & Sons, Ltd. 2012.
 8. S. Sitharama Iyengar, Nandan Parameshwaran,Vir V. Phoha, N. Balakrishnan, Chuka D. Okoye. Fundamentals of Sensor Network Programming Applications and Technology, John Wiley & Sons, Inc. 2011.
 9. FP7 SENSEI deliverables: www.sensei-project.eu.
 10. Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ. BogdanovićD.BaraćA.Labus, Ž. Bojović, Fakultet organizacionih nauka, 2017, ISBN:978-86-7680-304-0
 11. Praktikum Internet inteligentnih uređaja, B. RadenkovićM. Despotović-ZrakićZ.BogdanovićD. BaraćA. Labus, Fakultet organizacionih nauka, 2017