Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Nikola Stojičić

Biografija:

Nikola Stojičić je rođen 1998. godine u Smederevu, gde je završio Tehničku školu, Elektrotehničar računara.
Student je 4. godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije.
Bavio se razvojem informacionih sistema, mrežnim programiranjem, razvojem kompijuterskih/mobilnih igara, a najviše
web programiranjem.Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Nikole Stojičića su:

  • Web development
  • Game development
  • System administration
  • Network programming