Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Nikola Ristić

Nikola Ristić

Nikola Ristić

Biografija

Nikola Ristić rođen je 24.05.1996. goidne u Beogradu gde je završio osnovnu školu(Jovan Ristić) i srednju školu(Prva beogradska gimnazija, prirodno-matematički smer). Fakultet orgranizacionih nauka upisao je 2015. godine.

Trenutno je student završne godine osnovnih studija na smeru Informacioni sistemi i tehnologije. Član je udruženja studenata informatike Fonis od 2017. godine. Tokom leta 2018. godine, bio je na praksi u kompanijama MSG Global Solutions i MSG Netconomy.

Naučno-istraživački rad

Naučno-istraživački rad

Oblasti naučnog interesovanja Nikole Ristića su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Data Science