Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Home > Nikola Jokić

Nikola Jokić

Biografija

Nikola Jokić je rođen 1996. godine u Beogradu gde je završio Ekonomsku školu, smer komercijalista. Student je 4. godine Fakulteta Organizacionih Nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije. Bavio se razvojem informacionih sistema, mrežnim programiranjem, programiranje tool-ova za zaštitu računara i računarskih sistema, sistemskim programiranjem i web programiranjem.

Nastavne aktivnosti

Nastavne aktivnosti

  • Elektronsko poslovanje

Oblasti naučnog interesovanja

Oblasti naučnog interesovanja

  • Cyber security
  • Sistemska administracija
  • Web development
  • Razvoj informacionih sistema