Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Nikola Đokić

Biografija:

Nikola Đokić, rođen u Prištini 1997. godine. Osnovnu, muzičku i srednju Elektrotehničku školu završio u Smederevu, smer elektrotehničar računara. Trenutno je student 4. godine Fakulteta organizacionih nauka, smer Informacioni sistemi i tehnologije.

Član je nekoliko organizacija i učestvovao u realizaciji mnogih projekata. U školskoj 2019/20 je angažovan kao demonstrator na predmetu Elektronsko poslovanje.

Oblasti interesovanja


Oblasti naučnog interesovanja Nikole Đokića su:

  • Elektronsko poslovanje
  • Internet tehnologije
  • Mobilno poslovanje
  • Internet marketing