Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu

Katedra za elektronsko poslovanje

Oblast istraživanja – Internet tehnologije

Naučno istraživacki rad u oblasti Internet tehnologija obuhvata:

  • Referentni modeli i standardi u računarskim mrežama
  • Virtuelne privatne mreže
  • XML tehnologije
  • PHP MySQL AJAX
  • Servisno orijentisane arhitekture
  • Aplikacioni serveri
  • Cloud computing
  • Internet of things
  • Enterprise networking
  • Softverki definisane mreže

Rezultati naučnog rada iz ove oblasti implementirani su i koriste se u okviru redovnih aktivnosti Katedre za elektronsko poslovanje i upravljanje sistemima.